Ekologická plaketa Nemecko

Čo je to ekologická známka

Ekologická plaketa je známka, ktorou je potrebné označiť váš automobil pred vjazdom do niektorých nemeckých miest. Táto povinnosť bola stanovená vyhláškou o označení vozidiel s minimálnym príspevkom k znečisťovaniu životného prostredia, takže dané označenie potom vlastne hovorí, ako váš automobil znečisťuje životné prostredie. Z toho vyplýva aj to, že podľa úrovne znečistenia ovzdušia existuje viac typov ekologických známok a že pre váš automobil dostanete niektorú z nich podľa emisnej smernice EHS/ES uvedenej v technickom preukaze vozidla.

Aké vozidlá musia byť označené

Povinnosť označiť pred vjazdom do ekologickej zóny automobil ekologickou známkou príslušného typu platí aj pre zahraničné vozidlá. Na emisnej plakete je totiž uvedená štátna poznávacia značka vozidla (ŠPZ). Práve s tou sú ekologické známky zviazané, platnosť známky je po jej získaní časovo neobmedzená.

Ekologickou známkou musia byť označené všetky osobné automobily, nákladné automobily (vrátane traktorov) a autobusy. Povinnosť mať ekologickú plaketu neplatí pre vodičov motocyklov, traktorov a samohybných strojov.

Pri jazde v emisnej zóne bez zodpovedajúcej známky hrozí vodičovi pokuta vo výške 80 €.

Ako spoznať ekologickú zónu

Ekologické zóny, do ktorých je možný vjazd len s emisnou známkou, sú značené dopravnou značkou „Umwelt ZONE“. Povinná doplnková značka s nápisom „frei“ potom spresňuje, s akým typom ekologickej známky majú vozidlá do danej ekologickej zóny povolený vjazd.

Ekologické zóny predstavujú typicky centrum mesta, prípadne jeho širšie okolie. Platí napríklad v Berlíne, Mníchove alebo Kolíne nad Rýnom. Kompletný zoznam nemeckých miest v sekcii Mestá, ktoré plakety vyžadujú.

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Pozrite sa na najčastejšie otázky a odpovede našich zákazníkov.

CHYSTÁTE SA AUTOM DO NEMECKA?

Zelená plaketa do 7 dní vo Vašej schránke!

KONTAKTUJTE NÁS

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.