Ekologická zóna Burgenland

Aktuálne platí v rámci ekologickej zóny Burgenland obmedzenie na vjazd nákladných vozidiel a kamiónov, ktoré musia spĺňať minimálne štandard emisnej triedy EURO 1.

Od 1. 10. 2017 – obmedzenie pre nákladné vozidlá a kamióny. Vjazd je povolený len vozidlám s emisnou triedou EURO 2 a vyššou.
Od 1. 10. 2018 – obmedzenie pre nákladné vozidlá a kamióny. Vjazd je povolený len vozidlám s emisnou triedou EURO 3 a vyššou.

Pri nedodržaní hrozí vodičom pokuta až vo výške 2 180 eur.

CHYSTÁTE SA AUTOM DO RAKÚSKA?

Zelená plaketa do 14 dní vo Vašej schránke!