Ekologická zóna Chambery

Ekologická zóna Chambery

Vyžadovaný typ ekologickej známky v Chambery: CritAir 3 a lepšie

CritAir sticker France

 

Viac informácií o typoch ekologických známok nájdete v sekcii Typy ekologických známok.

 

Ekologická zóna Chambery

21. novembra 2017 nadobudla účinnosť sporadická nízkoemisná zóna (ZPA) v Chambery – krajskom meste departementu Savojsko. Francúzski aj zahraniční vodiči môžu vojsť do aktivovanej ekologickej zóny iba s platnou plaketou Crit'Air triedy E, 1, 2 a 3. Automobilom s nižšou triedou alebo bez plakety bude vjazd zakázaný.

Podobne ako Nemecko, Rakúsko a ďalšie európske krajiny aj Francúzska sa usiluje o zlepšenie životného prostredia a kvality života obyvateľov vo väčších mestách.

 

Mapa ekologickej zóny v Chambery

Get Directions

show options hide options

Platnosť ekologickej zóny v Chambery

Ide o nárazovú nízkoemisnú zónu, ktorá sa aktivuje vtedy, ak dôjde k prekročeniu emisných limitov, ktoré trvajú dlhšie ako 2 po sebe nasledujúce dni.

- po 2 dňoch smogovej pohotovosti – vjazd povolený iba vozidlám s plaketou Crit'Air triedy E, 1, 2 a 3,

- pri dlhotrvajúcej smogovej záťaži – prefekt departementu môže podmienky a obmedzenia vjazdu ešte sprísniť.

V prípade, že sa v aktivovanej ekologickej zóne budete pohybovať bez známky, zaplatíte pokutu 68 eur, ktorá sa pri neskorej platbe môže vyšplhať až na 375 eur.

Jazda v Chambery

Chystáte sa autom do Savoie-Chambery?

Zahraničné autá musia byť od 21. 11. 2017 označené ekologickou známkou – Crit'Air. Táto tzv. sporadická nízkoemisná zóna začína platiť vždy pri vyššom stupni smogovej záťaže, ktorá trvá dlhšie ako 2 dni. Do aktivovanej ekologickej zóny tak môžu vojsť iba s vozidlá s plaketou Crit'Air triedy E, 1, 2 a 3. Vo Francúzsku rozlišujú 6 známok, ktoré vyjadrujú, do akej miery sa vozidlo podieľa na znečistení ovzdušia. Pri nedodržaní pravidiel riskujete pokutu vo výške 68 až 375 eur.

Do ekologickej zóny Chambery spadá celý department Savoie, pričom konkrétnu oblasť aktivovanej zóny stanovia zástupcovia departmentu vždy v núdzovom stave.

Objednajte si ekologickú plaketu do Chambery a my vám ju doručíme do 14 dní zadarmo!

Známka má neobmedzenú časovú platnosť a lepí sa do pravého dolného rohu predného skla.

Chystáte sa autom do mesta Chambery?

Získať Crit Air pre Chambery, Paríž a ďalšie mestá. Doprava ZDARMA.