Ekologická zóna Marseille

Ekologická zóna Marseille

Vyžadovaný typ ekologickej známky v meste Marseille: Aspoň Crit'Air 5

CritAir sticker France

 

Viac informácií o typoch ekologických známok nájdete v sekcii Typy ekologických známok.

 

Ekologická zóna Marseille

1. januára 2018 zaviedli Francúzi tzv. sporadickú nízkoemisnú zónu (ZPA) aj v Marseille. Francúzski aj zahraniční vodiči môžu vojsť do aktivovanej ekologické zóny iba s platnou plaketou Crit'Air. Pre ktoré triedy vozidiel bude vjazd zakázaný, zatiaľ nevedno. Informácie budeme včas aktualizovať.

Podobne ako Nemecko, Rakúsko a ďalšie európske krajiny aj Francúzsko sa usiluje o zlepšenie životného prostredia a kvality života obyvateľov vo väčších mestách.

 

Mapa ekologickej zóny v Marseille

Get Directions

show options hide options

 

Platnosť ekologickej zóny v Marseille

Ide o nárazovú nízkoemisnú zónu, ktorá sa aktivuje vtedy, ak dôjde k prekročeniu emisných limitov, ktoré trvajú dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce dni.

V prípade, že sa v aktivovanej ekologickej zóne budete pohybovať bez známky, zaplatíte pokutu 68 eur, ktorá sa pri neskorej platbe môže vyšplhať až na 375 eur.

Jazda v Marseille

Chystáte sa autom do Marseille?

Zahraničné autá musia byť od 1. 1. 2018 označené ekologickou známkou – Crit'Air. Táto tzv. sporadická nízkoemisná zóna začína platiť vždy pri vyššom stupni smogovej záťaže, ktorá trvá dlhšie ako 3 dni. Hoci konkrétne podmienky ani presný územný rozsah zatiaľ nie sú známe, možno predpokladať, že budú vylúčené vozidlá s plaketou Crit'Air triedy 4 a 5.

Vo Francúzsku rozlišujú 6 známok, ktoré vyjadrujú, do akej miery sa vozidlo podieľa na znečistení ovzdušia. Pri nedodržaní pravidiel riskujete pokutu vo výške 68 až 375 eur.

Objednajte si ekologickú plaketu do Marseille a my vám ju doručíme do 14 dní zadarmo!

Známka má neobmedzenú časovú platnosť a lepí sa do pravého dolného rohu predného skla.

Chystáte sa autom do mesta Marseille?

Získať Crit Air pre Marseille, Paríž a ďalšie mestá. Doprava ZDARMA.