Objednávka ekologickej známky Rakúsko

Objednávka ekologickej plakety pre Rakúsko. Doručenie poštou do 14 dní. Poštovné zadarmo.

Povinnosť mať v Rakúsku ekologickú známku sa vzťahuje na všetky vozidlá v skupine N, teda aj na ľahké nákladné motorové vozidlá N1. Na osobné motorové vozidlá skupiny M1, autobusy M2+M3, motocykle skupiny L a ďalšie sa v súčasnosti povinnosť mať v Rakúsku ekologickú plaketu nevzťahuje – na tieto vozidlá nie je možné známku vystaviť.