Často kladené otázky

 1. Existuje jedna univerzálna plaketa platná po celej Európe?
 2. Zháňam plaketu na poslednú chvíľu. Môžete mi pomôcť?
 3. Kúpil som auto v Nemecku s emisnou známkou, mám novú ŠPZ – potrebujem aj novú známku?
 4. Potrebujem ekologickú známku na cestu do Drážďan alebo Hamburgu?
 5. Potrebujem plaketu pre osobné auto v Rakúsku?
 6. Ako je to s Blau Plakette v Nemecku? Môžem si ju u vás objednať?
 7. Ako to vyzerá so zákazom dieslových áut v Nemecku?
 8. Sú informácie na vašich stránkach aktuálne?
 9. Aká je platnosť plakety?
 10. Môžem objednávku stornovať?
 11. Potrebujem nemecké ekologické známky pre firemnú flotilu – môžem urobiť hromadnú objednávku?
 12. Kde môžem známku objednať?

 

1) Existuje jedna univerzálna plaketa platná po celej Európe?

Bohužiaľ nie, do každého štátu treba mať originálnu ekologickú známku. Napríklad nemecká známka neplatí vo Francúzsku.

 

2) Zháňam plaketu na poslednú chvíľu. Môžete mi pomôcť?

Doručenie zvyčajne trvá 7 dní pre nemecké známky, 14 dní pre francúzske a rakúske. Nemeckú plaketu vám môžeme expresne doručiť v rámci Nemecka do 1 – 4 dní.

Pri francúzskej plakete je doručovací čas dlhší (až 14 dní), môžete však pokojne cestovať:  e-mailom vám pošleme provizórnu plaketu (potvrdenie o zakúpení), ktorou sa môžete preukazovať, kým vám originálna známka dôjde poštou.

V prípade špeciálnych požiadaviek nás kontaktujte e-mailom či telefonicky. Radi pre vás nájdeme riešenie.

 

3) Kúpil som auto v Nemecku s emisnou známkou, mám novú ŠPZ – potrebujem aj novú známku?

Áno, v prípade novej ŠPZ si treba nechať vystaviť aj novú ekologickú plaketu. Na každej plakete je totiž uvedená ŠPZ, na ktorú bola vystavená, a nemožno ju, bohužiaľ, zmeniť. Emisnú známku objednávajte tu.

 

4) Potrebujem ekologickú známku na cestu do Drážďan alebo Hamburgu?

V súčasnosti ju nepotrebujete, Drážďany však o zavedení emisnej zóny uvažujú. Momentálne v týchto mestách žiadnu ekologickú známku na vašom vozidle nemusíte mať, napriek tomu vám odporúčame zakúpiť si ju. Budete ju totiž potrebovať v neďalekom Berlíne i mnohých ďalších nemeckých mestách, napríklad v Mníchove, Kolíne či v Düsseldorfe.

 

5) Potrebujem plaketu pre osobné auto v Rakúsku?

Povinnosť mať ekologickú známku platí v Rakúsku len pre vozidlá kategórie N. Na osobné motorové vozidlá skupiny M1, autobusy M2 + M3, motocykle skupiny L a ďalšie sa v súčasnosti povinnosť mať ekologickú plaketu nevzťahuje – na tieto vozidlá nie je možné známku vystaviť. Pre všetky ďalšie vozidlá je plaketa zatiaľ dobrovoľná, ale radi vám ju vystavíme.

 

6) Ako je to s Blau Plakette v Nemecku? Môžem si ju u vás objednať?

Nie, tento typ plakety nebol v Nemecku nakoniec schválený. Na cestovanie v Nemecku stále potrebujete zelenú plaketu.
Viac informácií tu.

 

7) Ako to vyzerá so zákazom dieslových áut v Nemecku?

Viac informácií tu.

 

8) Sú informácie na vašich stránkach aktuálne?

Áno, všetky informácie priebežne aktualizujeme a aktuálne dianie sledujeme.

 

9) Aká je platnosť plakety?

Platnosť emisnej známky je neobmedzená. Ak si ju kúpite, môžete ju používať počas celej životnosti vášho auta.

 

10) Môžem objednávku stornovať?

Objednávku môžete zrušiť dovtedy, kým známka nie je hotová a dostanete celú sumu späť. Ekologické známky sú produktom vyrábaným na mieru. Na každej známke je vytlačená ŠPZ podľa podkladov, ktoré nám zašlete. Z toho dôvodu nemôže byť už vystavená ekologická známka použitá na inom aute – keď známku vyhotovíme, nemôžete už svoju objednávku zrušiť ani známku vrátiť. Viac informácií nájdete v našich obchodných podmienkach.

 

11) Potrebujem nemecké ekologické známky pre firemnú flotilu – môžem urobiť hromadnú objednávku?

Áno, kontaktujte nás na email [email protected]. Napíšte nám počet vozidiel, pre ktoré potrebujete ekologickú známku, a pošlite nám odfotený alebo naskenovaný veľký či malý technický preukaz vozidiel. Na objednávku vám zašleme zálohovú faktúru.

 

12) Kde môžem známku objednať?

Priamo u nás na tomto webe, s doručením do vašej schránky!

Známka pre Nemecko - objednajte tu

Známka pre Rakúsko - objednajte tu

Známka pre Francúzsko - objednajte tu