Objednávka nemeckej ekologickej známky

Povinnosť mať ekologickú známku sa vzťahuje na všetky – aj na zahraničné vozidlá. Každá ekologická známka, ktorú vydáme, má číslo nemeckej certifikácie. Do schránky vám príde najneskôr do 7 dní od úhrady. Poštovné zadarmo.