Ekologická plaketa Európa

Čo je to ekologická známka

Ekologická známka je plaketa oprávňujúca vodičov na vjazd do väčších miest v Európe, ktorá sa lepí na predné sklo automobilu. Cieľom je zlepšiť kvalitu života a ovzdušia v tzv. ekologických zónach – spravidla centrách miest – tak, že sú do nich vpúšťané len vozidlá, ktoré znečisťujú životné prostredie minimálnou mierou. Ekologické zóny boli zavedené v Nemecku, Rakúsku či Francúzsku a ich počet v celej Európe pribúda. Pri absencii známky hrozia vodičom nákladných i osobných áut v závislosti od konkrétnej krajiny pokuty vo výške až 2 180 eur.

Ekologická známka Nemecko

Ekologická známka, po nemecky Umweltplakette, je podmienkou vjazdu do centier mnohých nemeckých miest, ako sú Berlín, Mníchov, Frankfurt, Kolín, Hannover, ktorých zoznam sa naďalej rozširuje. Známka informuje, do akej miery osobné či nákladné vozidlo zaťažuje životné prostredie, a to s pomocou 4 emisných stupňov odlíšených farbami. Pri nedodržaní podmienok hrozí pokuta vo výške 80 eur. Ekologickú známku do Nemecka zakúpite za 19,90 eur s doručením do 7 dní.

 

EKOLOGICKÁ ZNÁMKA NEMECKO

Ekologická známka Francúzsko

Crit‘Air je plaketa oprávňujúca vodiča k vjazdu do centra Paríža a ďalších veľkých miest. Jej cieľom je regulovať vjazd vozidiel s vysokou emisnou záťažou a hlučnosťou. Povinnosť sa od 1. februára 2017 vzťahuje aj na zahraničné osobné a nákladné autá. Existuje 6 typov známok, ktoré prostredníctvom farieb informujú, akou mierou sa vozidlo podieľa na znečisťovaní ovzdušia. Niektoré mestá povinnosť známky obmedzujú na časový úsek od 8:00 do 20:00. Aktuálna výška pokuty je 68 eur. Známku zakúpite za 26,90 eur s doručením zdarma do 14 dní.

 

EKOLOGICKÁ ZNÁMKA FRANCÚZSKO

Ekologická známka Rakúsko

V Rakúsku boli zavedené ekologické známky Pickerl v regiónoch Viedeň, Horné Rakúsko a Štajersko. Postupne však vznikajú nové zóny a situáciu okrem toho sťažuje absencia značenia, takže je vhodné plánovanú trasu overiť na nízkoemisnej mape. Povinnosť sa zatiaľ vzťahuje len na nákladné vozidlá kategórie N, vrátane N1. V Rakúsku rozoznávajú 6 typov známok odlíšených farbami, ktoré znázorňujú mieru emisnej záťaže vozidla. Pri nedodržaní hrozia vysoké pokuty až do 2 180 eur. Ekologickú známku do Rakúska zakúpite za 39,90 eur s doručením do 14 dní.

 

EKOLOGICKÁ ZNÁMKA RAKÚSKO

Chystáte sa autom do zahraničí?

Objednajte si ekologickú známku!

Zaujímavosti o nás

Počet krajín, do ktorých sme doručili plakety
49
Počet e-mailov, ktorými sme zákazníkom odpovedali
24943
Počet peňažných mien, ktorými u nás možno platiť
9
Počet plakiet, ktoré sme odoslali zákazníkom
112337

Máme zákazníkov po celom svete