Objednávka francúzskej ekologickej známky CritAir

Povinnosť mať ekologickú známku Crit’Air sa vzťahuje na všetky – aj na zahraničné vozidlá. Každá ekologická známka, ktorú vydáme, má číslo francúzskej certifikácie. Do schránky vám príde najneskôr do 14 dní od úhrady. Poštovné zadarmo.