Crit’Air – Ekologická známka vo Francúzsku

Ekologická známka vo Francúzsku - Crit'Air

Francúzsko nasleduje ďalšie štáty Európy a aj ono prichádza s ekologickými známkami.  Ekologickú známku „Crit'Air“ si môžete objednať online. Hneď ako si  ju na automobil nalepíte, bude všetkým jasné, do akej kategórie vaše vozidlo patrí.

Na čo ekologické známky slúžia

Cieľom ekologickej známky je rozlíšiť ekologické vozidlá šetrné k ovzdušiu a životnému prostrediu od tých, ktoré ovzdušie v mestách znečisťujú a prispievajú tak k zhoršeniu podmienok pre život v meste. Ekologická známka určuje úroveň znečistenia ovzdušia vašim vozidlom, čo je dané úrovňou emisií, a to na základe veľkého technického preukazu vozidla alebo malého technického preukazu naskenovaného z oboch strán. Tieto dokumenty sú potrebné pre online objednanie ekologickej známky „Crit'Air“.

Každá ekologická známka sa vždy vydáva pre konkrétne vozidlo a viaže sa k ŠPZ vozidla. Známka má neobmedzenú platnosť, takže kým nebudete uvažovať o kúpe nového vozidla, nemusí vás výmena ekologickej známky trápiť. Jednoducho ju raz objednáte a môžete jazdiť po celom Francúzsku.

Ekologické známky vo Francúzsku rozdeľujú vozidlá do šiestich kategórií. Existuje teda šesť typov ekologických známok. Viac o typoch ekologických známok  nájdete v sekcii Typy ekologických známok.

Ekologické zóny vo Francúzsku od roku 2016

Ekologické zóny sa začali zavádzať vo Francúzsku  v roku 2016. V porovnaní napríklad s Rakúskom, ktoré vo Viedni a jej širšom okolí zaviedlo ekologické zóny už v roku 2014, sa Francúzsko oneskorila o dva roky. Projekt ekologických zón je však stále veľmi mladý, pretože sa doň postupne zapájajú ďalšie štáty a tie už aktívne, ako napríklad Nemecko, platnosť ekologických zón rozširujú na ďalšie mestá.

Ako prvý s ekologickými známkami vo Francúzsku prišiel Paríž. Paríž nariaďuje povinnosť vodičom vlastniť ekologickú známku od júla 2016. Predpokladá sa, že ďalšie mestá Francúzska, na čele napríklad s Grenoblom, čoskoro pribudnú. Viac o ekologických zónach v Paríži  nájdete v sekcii Ekologické zóny Paríž.

Čo sa týka samotných ekologických zón, ak situáciu porovnáme s Nemeckom či Rakúskom, Francúzsko prišlo s niekoľkými odlišnosťami. Spočiatku bola povinnosť vlastniť ekologickú známku „Crit'Air“ zavedená len pre vodičov z Francúzska, teda pre automobily s francúzskymi ŠPZ. Pre zahraničné vozidlá platí povinnosť od 1. 2. 2017. Viac informácií o francúzskych ekologických zónach nájdete v sekcii Ekologické zóny vo Francúzsku.

Typy ekologických známok

V tejto sekcii vás zoznámime s typmi ekologických známok, ktoré v rámci žiadosti o vydanie francúzskej ekologickej známky Francúzska „Crit'Air“ môžete získať. Tiež vám povieme, ako si známku objednať a kam ju nalepiť.

Šesť typov ekologických známok

Francúzsko predstavilo šesť typov ekologických známok. Tie sa líšia na prvý pohľad hlavne farbou, a tak zaraďujú vaše vozidlo do jednej zo šiestich kategórií úrovne znečisťovania životného prostredia a umožňujú polícii vnútri ekologickej zóny jednoduchú kontrolu. Každá známka je vydaná na základe veľkého technického preukazu vozidla pre konkrétne vozidlo a hovorí, ako je vaše vozidlo hlučné a šetrné k ovzdušiu.

Typy ekologických známok „Crit'Air“ vo Francúzsku:

 
Známka označujúca vo Francúzsku najekologickejšie vozidlá má zelenú farbu. Takúto známku však dostanú iba elektromobily. Naopak automobily označené známkou so sivou farbou sú najmenej ekologické. Automobily vyrobené pred rokom 1997 a motocykle vyrobené pred rokom 2000 nezískajú žiadnu známku. Farby ďalších francúzskych známok sú (v poradí od najmenej ekologických) vínová, oranžová, žltá a fialová. Všetky typy ekologických známok si môžete prezrieť na obrázku nižšie.

V hornej časti každej ekologickej známky nájdete francúzsky nápis „Crit'Air“. Ten je pre ekologické zóny vo Francúzsku typický a nájdete ho na dopravných značkách označujúcich začiatok a koniec ekologických zón. Viac o dopravných značkách a ekologických zónach vo Francúzsku sa dočítate v sekcii Ekologické zóny vo Francúzsku.

Objednávka francúzskej ekologickej známky „Crit'Air“

Ekologickú známku pre Francúzsko, ktorá vám umožní bezproblémový vjazd do centra Paríža a ďalších miest, objednáte jednoducho online. Potrebujete iba veľký alebo malý technický preukaz vášho vozidla. Francúzsku ekologickú známku dostanete poštou do 7 dní. Poštovné je zdarma.

Podobne jednoducho ako ekologickú známku Francúzska môžete objednať aj ekologickú známku Nemecka či ekologickú známku Rakúska. Ekologická známka má vždy neobmedzenú platnosť pre ŠPZ vozidla, pre ktoré bola vystavená, a platí pre celé Francúzsko.

Kam ekologickú známku umiestniť

Ekologická plaketa pre Francúzsko sa umiestňuje na predné sklo vášho vozidla, a to do pravého horného alebo dolného rohu.

Len čo známku nalepíte, môžete pokojne vyraziť na cestu. Ekologická známka vás oprávňuje na vjazd do centra Paríža a ďalších ekologických zón vo Francúzsku, a to podľa typu ekologickej známky, ktorú vaše vozidlo dostalo.

Chystáte Sa Autom Do Francúzska?

Získať Crit Air pre Paríž, Grenobl a ďalšie mestá. Doprava zdarma do 14 dní.