Ekologická známka Nemecko – Umweltplakette

Čo je to ekologická známka

Ekologická plaketa je známka, ktorou je potrebné označiť váš automobil pred vjazdom do niektorých nemeckých miest. Táto povinnosť bola stanovená vyhláškou o označení vozidiel s minimálnym príspevkom k znečisťovaniu životného prostredia, takže dané označenie potom vlastne hovorí, ako váš automobil znečisťuje životné prostredie. Z toho vyplýva aj to, že podľa úrovne znečistenia ovzdušia existuje viac typov ekologických známok a že pre váš automobil dostanete niektorú z nich podľa emisnej smernice EHS/ES uvedenej v technickom preukaze vozidla.

Aké vozidlá musia byť označené

Povinnosť označiť pred vjazdom do ekologickej zóny automobil ekologickou známkou príslušného typu platí aj pre zahraničné vozidlá. Na emisnej plakete je totiž uvedená štátna poznávacia značka vozidla (ŠPZ). Práve s tou sú ekologické známky zviazané, platnosť známky je po jej získaní časovo neobmedzená.

Ekologickou známkou musia byť označené všetky osobné automobily, nákladné automobily (vrátane ťahačov) a autobusy. Povinnosť mať ekologickú plaketu neplatí pre vodičov motocyklov, traktorov a samohybných strojov.

Pri jazde v emisnej zóne bez zodpovedajúcej známky hrozí vodičovi pokuta vo výške 80 €.

Ako spoznať ekologickú zónu

Ekologické zóny, do ktorých je možný vjazd len s emisnou známkou, sú značené dopravnou značkou „Umwelt ZONE“. Povinná doplnková značka s nápisom „frei“ potom spresňuje, s akým typom ekologickej známky majú vozidlá do danej ekologickej zóny povolený vjazd.

Ekologické zóny predstavujú typicky centrum mesta, prípadne jeho širšie okolie. Platí napríklad v Berlíne, Mníchove alebo Kolíne nad Rýnom. Kompletný zoznam nemeckých miest v sekcii Mestá, ktoré plakety vyžadujú.

Typy ekologických známok

Pripravili sme prehľad jednotlivých typov ekologických známok a tiež ako spoznať, aký typ ekologickej známky pre vaše vozidlo získate. Vďaka tomu si potom v sekcii Mestá, ktoré plakety vyžadujú, môžete ľahko overiť, do ktorých nemeckých miest sa môžete autom vydať bez toho, aby vám hrozila pokuta – pre vjazd do jednotlivých miest v Nemecku môžu byť vyžadované rôzne typy emisnej známky.

Ekologické plakety sú podľa úrovne znečisťovania ovzdušia vozidlom rozdelené do štyroch emisných stupňov. Hovoríme potom o štyroch emisných stupňoch ekologických plakiet (pričom platí, že čím vyšší emisný stupeň, tým ekologickejšie vozidlo) čiže štyroch typoch ekologických známok.

Automobily, ktoré dosiahli na 4. stupeň ekologických plakiet, sú najekologickejšie, teda znečisťujú životné prostredie najmenej. Naopak, vozidlá bez plakety ovzdušie znečisťujú najviac. Väčšina ekologických zón povoľuje vjazd automobilom iba so zelenou plaketou, niektoré však povoľujú aj vozidlá so žltou plaketou.

Aký typ emisnej známky získate

Typ emisné plakety, ktorú pre vaše vozidlo môžete získať, závisí od konkrétneho vozidla. Na získanie ekologickej známky preto potrebujete veľký alebo malý technický preukaz motorového vozidla. Emisný stupeň ekologickej plakety je určený podľa uvedenej emisnej smernice EHS/ES (predpisu EHK).

Väčšina dnešných automobilov s benzínovými motormi, ktoré majú trojcestný katalyzátor (ten je štandardom od 90. rokov), získa na základe údajov z Technického preukazu motorového vozidla zelenú plaketu. O niečo horšie sú na tom však automobily s dieselovými motormi, ktoré produkujú jemný prach, a tak zelenú známku získajú len moderné automobily z posledných rokov.

Aký typ ekologickej plakety pre vaše vozidlo získate, si môžete ľahko overiť v nasledujúcej orientačnej tabuľke (Euro stupeň predstavuje emisnú smernicu EHS/ES z vášho Technického preukazu motorového vozidla). Dátum je rok výroby vozidla.

Kam známku umiestniť

Nemeckú ekologickú známku je potrebné umiestniť na vnútornú stranu čelného skla vášho vozidla, a to buď vpravo dole (k diaľničnej známke), alebo hore. Potom sa už môžete bez obáv vydať na cestu a vojsť aj do ekologických zón označených vaším typom ekologickej známky.

CHYSTÁTE SA AUTOM DO NEMECKA?

Zelená plaketa do 7 dní vo Vašej schránke!