Ekologická zóna Horné Rakúsko (diaľničný úsek A1 155 km až 176 km)

Ekologická zóna Horné Rakúsko

Od 1. 7. 2016 – obmedzenie pre vozidlá kategórie N1, N2 a N3 s hmotnosťou nad 3,5 tony s emisnou triedou EURO 0 a EURO 1. Vjazd je povolený s emisnou triedou EURO 2 a vyššou.

Obmedzenie sa týka približne 20-kilometrového úseku diaľnice pri meste Linec a očakáva sa jeho rozšírenie na ďalšie úseky. Pokiaľ máte nákladné auto s hmotnosťou nad 3,5 tony, musíte ho mať označené rakúskou ekologickou známkou.

 

CHYSTÁTE SA AUTOM DO RAKÚSKA?

Zelená plaketa do 14 dní vo Vašej schránke!