Ekologická zóna Viedeň a jej okolie (časť Dolného Rakúska)

Ekologická zóna Viedeň a jej okolie

 

Od 1. 7. 2014 – obmedzenie pre vozidlá kategórie N1, N2 a N3 s emisnou triedou EURO 0 a EURO 1. Vjazd je povolený s emisnou triedou EURO 2 a vyššou.
Od 1. 1. 2016 – obmedzenie pre vozidlá kategórie N1, N2 a N3 s emisnou triedou EURO 2. Vjazd je povolený semisnou triedou EURO 3 a vyššou.

Viedeň plánuje postupne sprísňovať vjazd do ekologickej zóny na svojom území. Momentálne platí, že ak máte vozidlo registrované na firmu (kategória N1) alebo akékoľvek iné nákladné vozidlo, spadáte pod povinnosť mať rakúsku ekologickú známku pre vjazd do ekologickej zóny Viedeň.

CHYSTÁTE SA AUTOM DO RAKÚSKA?

Zelená plaketa do 14 dní vo Vašej schránke!