Ekologické zóny Lyon

Od konca roka 2016 platí v Lyone tzv. sporadická nízkoemisná zóna, ktorá nadobúda platnosť vždy v prípade dosiahnutia určitého stupňa znečistenia ovzdušia. V praxi to znamená, že pri vysokom stupni smogového alarmu majú v nepárny kalendárny deň povolený vjazd len vozidlá s nepárnou poznávacou značkou, zatiaľ čo v párne dni vozidlá s párnym číslom na ŠPZ.

Ďalšie podmienky vjazdu sa odvíjajú od stupňa smogového alarmu:

  • pri dosiahnutí stupňa D2 – vjazd povolený vozidlám s plaketou Crit‘Air
    v kategórii 0, 1, 2, 3. Vozidlá nižších kategórií (t. j. 4, 5, 6) sa riadia pravidlami striedavej dopravy – v nepárny deň autá s nepárnym číslom na ŠPZ a opačne.
  • pri dosiahnutí stupňa D3 – vjazd povolený vozidlám s plaketou Crit‘Air
    v kategórii 0, 1, 2. Vozidlá nižších kategórií (t. j. 3, 4, 5, 6) sa riadia pravidlami striedavej dopravy – v nepárny deň autá s nepárnym číslom na ŠPZ a opačne.

Od 1. 2. 2017 sú francúzske aj zahraničné vozidlá, ktoré prechádzajú v aktivovanej nízkoemisnej zóne v Lyone, povinné mať na prednom skle nalepenú plaketu Crit‘Air oprávňujúcu na vjazd.

V prípade, že sa automobilom budete pohybovať v ekologickej zóne bez známky, pokuta sa vyšplhá na 68 eur a viac.

Mapa ekologické zóny v mestě Lyon

CHYSTÁTE SA AUTOM DO FRANCÚZSKA?

Získať Crit Air pre Paríž, Grenoble a ďalšie mestá. Doprava zdarma do 14 dní.