Ekologické zóny Lyon

Ekologická zóna Lyon

Vyžadovaný typ ekologickej známky v mestě Lyon: Závisí od stupňa upozornenia

CritAir sticker France

 

Viac informácií o typoch ekologických známok nájdete v sekcii Typy ekologických známok.

 

Ekologické zóny v mestě Lyon

Od konca roka 2016 platí v Lyone tzv. sporadická nízkoemisná zóna, ktorá nadobúda platnosť vždy v prípade dosiahnutia určitého stupňa znečistenia ovzdušia.

V praxi to znamená, že pri vysokom stupni smogového alarmu majú v nepárny kalendárny deň povolený vjazd len vozidlá s nepárnou poznávacou značkou, zatiaľ čo v párne dni vozidlá s párnym číslom na ŠPZ.

 

 

Mapa ekologické zóny v mestě Lyon

Get Directions

show options hide options

 

Platnosť ekologických zón v mestě Lyon

Ďalšie podmienky vjazdu sa odvíjajú od stupňa smogového alarmu:

  • pri dosiahnutí stupňa D2 – vjazd povolený vozidlám s plaketou Crit‘Air
    v kategórii 0, 1, 2, 3. Vozidlá nižších kategórií (t. j. 4, 5, 6) sa riadia pravidlami striedavej dopravy – v nepárny deň autá s nepárnym číslom na ŠPZ a opačne.
  • pri dosiahnutí stupňa D3 – vjazd povolený vozidlám s plaketou Crit‘Air
    v kategórii 0, 1, 2. Vozidlá nižších kategórií (t. j. 3, 4, 5, 6) sa riadia pravidlami striedavej dopravy – v nepárny deň autá s nepárnym číslom na ŠPZ a opačne.

Pre zahraničných vodičov platia ekologické zóny

Od 1. 2. 2017 sú francúzske aj zahraničné vozidlá, ktoré prechádzajú v aktivovanej nízkoemisnej zóne v Lyone, povinné mať na prednom skle nalepenú plaketu Crit‘Air oprávňujúcu na vjazd.

 

Jazda v Lyone

Chystáte sa autom do Lyonu?

Zahraničné autá musia byť od 1. 4. 2017 označené ekologickou známkou – Crit'Air. Táto tzv. sporadická nízkoemisná zóna nadobúda platnosť vždy pri mimoriadnom stupni smogovej záťaže. Po 2 dňoch trvania smogového alarmu je vjazd povolený len vozidlám s plaketou Crit'Air triedy E, 1, 2 a 3. Pri dlhšom trvaní sa podmienky ďalej sprísňujú. Vo Francúzsku rozlišujú 6 známok, ktoré vyjadrujú, do akej miery sa vozidlo podieľa na znečistení ovzdušia. Pri nedodržaní pravidiel riskujete pokutu vo výške 68 až 375 eur.

Do ekologickej zóny Lyon spadá celé územie mesta, vrátane priľahlého Villeurbanne a vnútorných cestných komunikácií. Obmedzenie nepostihuje hlavné diaľnice A6, A7, A42 a tunel na A6.

Objednajte si ekologickú plaketu do Lyonu a my vám ju doručíme do 14 dní zadarmo!

Známka má neobmedzenú časovú platnosť a lepí sa do pravého dolného rohu predného skla.

Chystáte sa autom do mesta Lyon?

Získať Crit Air pre Lyon, Paríž a ďalšie mestá. Doprava ZDARMA.