Ekologické zóny Lyon

Ekologická zóna Lyon

Vyžadovaný typ ekologickej známky v mestě Lyon: Závisí od stupňa upozornenia

CritAir sticker France

 

Viac informácií o typoch ekologických známok nájdete v sekcii Typy ekologických známok.

 

Ekologické zóny v mestě Lyon

Od konca roka 2016 platí v Lyone tzv. sporadická nízkoemisná zóna, ktorá nadobúda platnosť vždy v prípade dosiahnutia určitého stupňa znečistenia ovzdušia.

V praxi to znamená, že pri vysokom stupni smogového alarmu majú v nepárny kalendárny deň povolený vjazd len vozidlá s nepárnou poznávacou značkou, zatiaľ čo v párne dni vozidlá s párnym číslom na ŠPZ.

 

 

Mapa ekologické zóny v mestě Lyon

 

Platnosť ekologických zón v mestě Lyon

Ďalšie podmienky vjazdu sa odvíjajú od stupňa smogového alarmu:

  • pri dosiahnutí stupňa D2 – vjazd povolený vozidlám s plaketou Crit‘Air
    v kategórii 0, 1, 2, 3. Vozidlá nižších kategórií (t. j. 4, 5, 6) sa riadia pravidlami striedavej dopravy – v nepárny deň autá s nepárnym číslom na ŠPZ a opačne.
  • pri dosiahnutí stupňa D3 – vjazd povolený vozidlám s plaketou Crit‘Air
    v kategórii 0, 1, 2. Vozidlá nižších kategórií (t. j. 3, 4, 5, 6) sa riadia pravidlami striedavej dopravy – v nepárny deň autá s nepárnym číslom na ŠPZ a opačne.

Pre zahraničných vodičov platia ekologické zóny

Od 1. 2. 2017 sú francúzske aj zahraničné vozidlá, ktoré prechádzajú v aktivovanej nízkoemisnej zóne v Lyone, povinné mať na prednom skle nalepenú plaketu Crit‘Air oprávňujúcu na vjazd.

 

Pokuta vo výške 68 eur

V prípade, že sa automobilom budete pohybovať v ekologickej zóne bez známky, pokuta sa vyšplhá na 68 eur a viac.

 

Viac informácií o ekologických zónach v Paríži tu.

Chystáte sa autom do mesta Lyon?

Získať Crit Air pre Lyon, Paríž a ďalšie mestá. Doprava ZDARMA.