Pickerl – Ekologická známka Rakúsko

Pokuta a kam ekologickú plaketu pre Rakúsko nalepiť

Za nesplnenie povinnosti označiť vozidlo ekologickou známkou hrozia vysoké pokuty – až 2 180 eur. Upozorňujeme, že na prejazd rakúskymi nízkoemisnými zónami nie je možné použiť nemeckú ekologickú plaketu. Plaketu musíte umiestniť na vnútornú stranu predného skla vášho vozidla, a to buď vpravo dole k diaľničnej známke, alebo vpravo hore.

Aká je platnosť ekologickej známky

Pretože ekologickú známku získate na základe veľkého technického preukazu vozidla, viaže sa podľa VIN kódu k vozidlu, pre ktoré bola vystavená. Jej platnosť je neobmedzená.

Čo je to ekologická známka?

Nízkoemisné zóny boli zavedené aj v susednom Rakúsku, kde fungujú v niekoľkých oblastiach. Na tejto stránke sa dozviete, kde a aké vozidlá ekologickú známku potrebujú, koľko plaketa stojí, aká hrozí pokuta a ďalšie informácie. Taktiež vám pomôžeme s objednávkou ekologickej známky online.

Pickerl Rakousko - Typy

Aké vozidlá musia byť označené?

Rakúsko využíva rozdelenie vozidiel do kategórií, z ktorých iba niektoré musia byť označené ekologickou známkou. Na ďalšie sa povinnosť zatiaľ nevzťahuje. Najprv sa pozrime na prehľad kategórií, ktoré sú pre nás dôležité:

  • Kategória L – motorové vozidlá spravidla s menej ako štyrmi kolesami
  • Kategória M – motorové vozidlá s minimálne štyrmi kolesami používané na prepravu osôb
  • Kategória N – motorové vozidlá s minimálne štyrmi kolesami používané na prepravu nákladov (firemné vozidlá)
  • Kategória O – prípojné vozidlá
  • Kategória T – poľnohospodárske alebo lesné traktory

 

Povinnosť označiť vozidlo ekologickou plaketou platí len pre vozidlá kategórie N, a to vrátane N1, teda ľahkých nákladných vozidiel. Vozidlá iných kategórií plaketu zatiaľ nepotrebujú. Povinnosť označiť motorové vozidlo sa netýka osobných automobilov (M1), autobusov (M2, M3), motocyklov (L) ani traktorov (T). Výnimku pre vjazd do nízkoemisnej zóny majú historické vozidlá označené poznávacou značkou s písmenom „V“ a preukazom pre historické vozidlá.

 

Aký typ ekologickej známky potrebujem?

Rakúsko rozlišuje šesť úrovní znečisťovania ovzdušia. Pre vaše vozidlo tak môžete získať jeden zo šiestich typov ekologických známok, ktorý vaše vozidlo zaradí do určitej emisnej úrovne.

Ekologické plakety sa vydávajú na základe emisnej smernice EHS/ES (predpisu EHK). Na získanie ekologickej známky vám stačí veľký technický preukaz vášho vozidla, na základe ktorého dostanete známku príslušného typu. Pre online objednávku ekologickej plakety, ktorú vám do 14 dní doručíme poštou, postačí, keď nám zašlete kópiu vášho technického preukazu. O všetko sa postaráme za vás. Vyhnete sa tak zdĺhavému zisťovaniu, kde ekologickú plaketu predávajú, a potom časovo náročnému hľadaniu príslušných predajní.

Ako získať ekologickú známku

Povinnosť mať ekologickú známku platí pre všetkých (aj pre cudzie vozidlá). Na tejto stránke môžete jednoducho objednať ekologickú známku a obdržíte ju najneskôr do 14 dní do Vašej poštovej schránky. Poštovné zadarmo!

CHYSTÁTE SA DO RAKÚSKA?

Ekologická známka do 14 dní vo Vašej schránke s doručením ZADARMO!